نمایش 1–8 از 59 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوفله خوری دوخانه

تماس بگیرید
سوفله خوری دوخانه کد:۹۱۴GM  اندازه: بزرگ ظرفیت: ۱،۵ * ۲ لیتر

سوفله خوری دوخانه

تماس بگیرید
سوفله خوری دوخانه کد: ۹۱۴G  اندازه: بزرگ ظرفیت: ۱،۵ * ۲ لیتر

سوفله خوری مستطیل

تماس بگیرید
سوفله خوری مستطیل 713G و 712G و 711G :کد اندازه: کوچک و متوسط و بزرگ ظرفیت: ۱،۵ لیترو 2/2 لیتر و 3 لیتر

سوفله خوری مستطیل

تماس بگیرید
سوفله خوری مستطیل کد: ۷۱۱ و 712 و 713 اندازه: کوچک و متوسط و بزرگ ظرفیت: ۱،۵ لیترو 2/2 لیتر و 3 لیتر

سوفله خوری مستطیل

تماس بگیرید
سوفله خوری مستطیل کد: 312 و 313 و۳۱۱ اندازه: کوچک و متوسط و بزرگ ظرفیت: ۱،۵ لیتر و 2/2 لیتر و 3 لیتر

سوفله خوری مستطیل

تماس بگیرید
سوفله خوری مستطیل کد:۹۱3GM اندازه: کوچک، متوسط و بزرگ

سوفله خوری مستطیل

تماس بگیرید
سوفله خوری مستطیل کد: 911Gو 913 G اندازه: کوچک و متوسط و بزرگ

سوفله خوری مستطیل

تماس بگیرید
سوفله خوری مستطیل کد:۹۱3RG اندازه: کوچک، متوسط و بزرگ